JA SAM EMPATIČAN

slušam ušima, očima i srcem drugoga

Ako je govor srebro, onda je slušanje zlato

Živimo u međuzavisnom svijetu. Niti jedno naše postignuće nije moguće ostvariti bez sudjelovanja drugih ljudi. Mi smo povezani s drugima i bez drugih ne bismo mogli niti živjeti.

 

Zato je važno da imamo sposobnost razvijanja i održavnja skladnih i produktivnih odnosa s drugim osobama. Osnova za to je empatija.

 

Empatiju možemo definirati kao mentalnu sposobnost zamišljanja što drugi ljudi osjećaju („da obučemo njihove cipele“) ali i  mogućnost da doista osjetimo ono što drugi ljudi doživljavaju. To je sposobnost da doista “uđemo u nečiji um” i osjetimo sve osjećaje i emocije druge osobe. Razdvojenost između nas i te osobe nestaje. Na određeni način gotovo da postajemo ta osoba.

 

Iako nam je empatičnost urođena – znanstvenici tvrde da se razvila zbog potrebe preživljavanja naših davnih predaka – prave empatičnosti sve je manje i manje u modernom svijetu. I upravo zbog toga, Vaša sposobnost empatičnog uživljavanja u situacije drugih osoba bit će cijenjena kao dragocjena kvaliteta.

 

Cilj modula:

  • osvijestiti trenutnu razinu empatičnosti
  • upoznati se s najčešćim pogreškama kod slušanja
  • naučiti što znači uistinu slušati drugu osobu
  • naučiti kako slušati očima, ušima i srcem
  • razviti razumijevanje za mentalna i emocionalna stanja drugih osoba
  • razviti osobnu empatičnost kao preduvjet uspješnih i produktivnih odnosa s drugim osobama

Načini rada:

Samoprocjena trenutne razine empatičnosti

Interaktivna radionica

Vježbe za razvijanje sposobnosti empatičnog slušanja

Individualni rad