SAMOOBNAVLJANJE

Mi u udruzi Happy Life vjerujemo da smo kreirani kao savšena bića i da imamo unutarnje snage i sposobnosti realizirati sve svoje potencijale. Najčešći je problem što toga nismo dovoljno svjesni jer nas okruženje uči drugačijim obrascima razmišljanja i ponašanja.


Kako bismo realizirali sve svoje potencijale, potreban je tzv. holistički pristup – pristup u kojem ćemo kontinuirano raditi na razvijanju i obnavljanju svih aspekata našeg života: tjelesnom, mentalnom, socijalnom/emocionalnom i duhovnom.


Ukoliko u jednom od aspekata postoje nedostaci to se može negativno odraziti na funkcioniranje cjeline. Ali vrijedi i obrnuto: razvijanjem i obnavljanjem jednog aspekta pozitivno utječemo i na sve druge aspekte našeg života. Primjer: vježbamo i u boljoj smo tjelesnoj formi – osjećamo da imamo više energije – spremniji smo za veći mentalni angažman – postižemo bolje rezultate.


Naglasak ovog modula će biti na skladnom razvijanju svih aspekata života svakoga pojedinca: tjelesnom (fizičkom), mentalnom, emocionalnom/socijalnom te duhovnom (ili skraćeno: tijelo, um, srce i duša).


Ciljevi modula:

  • Osvijestiti trenutnu razinu razvijenosti svih životnih aspekata
  • Osvijestiti važnost samoobnavljanja svih životnih aspekata – holistički pristup
  • Razviti pozitivan stav o kontinuiranom samoobnavljanju
  • Naučiti o načinima samoobnavljanja u svakom od životnih aspekata

Načini rada:

  • Evaluacija osobne razvijenosti 4 životna spekta
  • Interaktivna radionica
  • Individualne grupne vježbe
  • Individualni rad 

Trajanje radionice: 3 sata